חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכנים נחשבים לרשות הרבים לעניין פרסומי ניסא?

תשובה:

אם מדליק לצד הפונה לשכנים שרואים את הנרות, אין הדבר נחשב שהדליק לצד רשות הרבים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרעא עמוד מה בשם הגר"נ קרליץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה