חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנוע מאשה להשתכר בפורים?

תשובה:

נשים לא חייבות לשתות יין בפורים.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער יא פרק ג סעיף ט

תשובה נוספת:

רשאי הבעל למנוע מאשתו  להשתכר בפורים, מה גם שאין לה חיוב לשתות יין בפורים.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק יא סימן קח וראה גם בספר מועדים וזמנים ב, קצ ובמשנה הלכות חלק ז, צו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה