חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נחשב לריבית, כאשר התנו תנאי עם השוכר שאם ישלם שכר דירה בתחילת החודש אזי ישלם פחות?

תשובה:

כאשר רוצים לעשות תנאי בסדרי תשלום שכר דירה, כך, שאם ישלם השוכר בתחילת החודש כמקובל, אזי ישלם סכום שונה, אולם אם ישלם בסוף החודש אזי ישלם יותר את דמי שכר דירה- הדבר יהיה אסור מדיון איסור ריבית.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה א' פרק טז סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ריבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה