חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעסיק מורה שילמד את ילדיו בשבת?

תשובה:

מותר להעסיק מורה בשכר שילמד את ילדיו בשבת דברי תורה  או טעמי המקרא לקראת בר מצוה, ואין בזה משום איסור שכר שבת. טוב יותר אם ילמד אותו גם ביום חול כדי להבליע את השכר של שבת.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: סימן שו סעיפים ב- ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה