חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המתארח בשבת בלבד בבית מלון אינו חושש מתשלום שכר שבת?

תשובה:

השוהה בשבת בלבד בבית מלון, התשלום הנו למעשה גם עבור הנקיון והטרחה שבהכנת החדר וכן נקיון החדר לאחר עזיבתו. ולכן אינו עובר על "שכר שבת".

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קג וראה גם שש"כ פרק כה סעיף ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה