חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אין חשש של "שכר שבת" למי שטובל במקוה רק בשבת ?

תשובה:

התשלום למקוה כולל גם נקיון המקוה לפני ואחרי שבת ועל כן אין כאן חשש של תשלום  בגדר "שכר שבת".

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קג וראה שם הערה קכו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה