חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקבל שכר עבור עבודת מצוה בשבת לצורך רבים?

תשובה:

מי שהוצע לו לבוא בכל שבת לבית אבות ,בית חולים, מוסד פנימיתי וכו' על מנת למלא תפקיד של שליח ציבור, עריכת קידוש לאחרים או לומר דבר תורה לכבוד שבת, רשאי יהיה לקבל שכר עבור זה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ז' סימן כח. התשלום יהיה כנוטל בהבלעה בגלל ההכנות וכו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה