חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לענין שכר שבת למי שנוסע לחו"ל להיות שליח צבור, חזן, בעל קורא, משגיח וכו'?

תשובה:


 שליח אשר מהות תפקידו היא לעבוד גם בשבת, כגון דרשן, מגיד שיעור, שליח צבור, בעל קורא, אחראי כשרות וכו', מותר לו לקבל שכר שבת אפילו שלא בהבלעה כיוון שהוא צורך מצווה, וכן המנהג בירושלים. והמחמיר לעשות בהבלעה תבוא עליו ברכת טוב. וראה עוד על כך בהרחבה להלן בפרק ט בספר צידה לדרך.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ב' סעיף ב

תשובה נוספת:

....ובלבד שלא ידברו על השכר בשבת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שו סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה