חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לרופא או אחות לקבל במוצאי שבת שכר עבור הטיפול שעשו בשבת?

תשובה:

מותר לרופא, אחות או מיילדת לקבל במוצאי שבת שכר עבור הטיפול שעשו בשבת, אולם אין לדבר איתם בשבת על גובה התשלום. נכון לקבל את התשלום בהבלעה, כגון שיטפל (יברר) גם במוצאי שבת וכו'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שכט סעיף יד

תשובה נוספת:

רופא או אחות נכריים הדורשים לקבל את התשלום, ואינם מוכנים לטפל בחולה ללא תשלום, וגם אינם מוכנים להסתפק בערבון, ניתן להקל ולשלם להם, והטוב שיראו לו היכן מונח הכסף ויקחו בעצמם.
אם מדובר ברופא יהודי והוא אינו מוכן לקבל משכון, ויש חשש שיכתוב את החוב בפנקסו וכו', אזי יראו לו היכן מונח הכסף ויקח בעצמו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שכט סעיפים טו-טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה