חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור משום שכר שבת למי שמתארח בבית מלון בשבת?

תשובה:

כל עבודה המצריכה הכנה מבעוד יום מותר לקבל שכרה אגב שכר ההכנה שנעשית מלפני שבת ואינה אסורה משום שכר שבת. לכן המתארח במלון בשבת כולל התשלום גם ההכנות של המלון בנבישול, נקיון, מצעים וכו' הנעשים לפני שבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כח סעיף סט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה