חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שלג שיורד בשבת הנו מוקצה?

תשובה:

אסור לעשות בשבת כדורי שלג או בובות שלג. מאידך השלג עצמו אינו מוקצה גם אם ירד בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טז סעיף מה

תשובה נוספת:

השלג והברד אינם מוקצים בשבת ומותר לטלטלם, ולכן גם מותר להוריד ביד שלג היורד על הבגדים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שח סעיף ריז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה