חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שלג שיורד בשבת הנו מוקצה?

תשובה:

השלג והברד אינם מוקצים בשבת ומותר לטלטלם, ולכן גם מותר להוריד ביד שלג היורד על הבגדים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שח סעיף ריז

תשובה נוספת:

שלג היורד בשבת אינו מוקצה.

ולעניין עשיית כדורי שלג בשבת, ראה שאלה אחרת באתר שלנו 
http://www.shut-halacha.co.il/question.php?id=386&category=&subcategory=&param=&freesearch=%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%9C%D7%92&filter=all

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק טז סעיף מה ובהערה וראה מקור חיים קיצור הלכות, סימן שכ סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה