חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לומר את קטעי "שלום עליכם מלאכי השלום וכו'" בעמידה או בישיבה?

תשובה:

נוהגים לומר בעמידה את "שלום עליכם" שלפני הקידוש בליל שבת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ב פרק י סעיף כד והגרי"ש אליישיב אמר אשת חיל בישיבה. וראה דברי אהרון עמוד רטז, דרכי חיים ושלום אות שצא, הליכות חיים ח"א עמוד מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה