חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם המנהגים בשלושת הימים הראשונים בנישואים שניים?

תשובה:

יש שנהגו שלא הזדווג בלילה הראשון אפילו בימי חול. ובנישואי גרושה אין חשש לסכנה כלל. בשלושת הימים הראשונים הם ימי שמחה ואף על פי כן אם הכלה מוחלת אזי החתן יהיה רשאי לעשות מלאכה. כמו כן אין אומרים תחנון בשלושת הימים הראשונים. מברכין "שהשמחה במעונו"  גם לשיטת מי שסובר שאין מברכין"אשר ברא".

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק ב פרק יז סעיפים מ- מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה