חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתלות נוסח של אשר יצר על הדלת מבחוץ?

תשובה:

אסור כיון שבכל עת שפותחין את הדלת הרי השלט נמצא בתוך בית הכסא וזה בזיון בכתבי הקודש.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד רמז- רמח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אשר יצר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה