חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשלוח דואר אלקטרוני או פקס לפני שבת למקום ששם שבת?

תשובה:

מותר לשלוח פקס או דואר אלקטרוני בערב שבת למקום שבו כבר שבת, כיון שלאדם השולח עדיין לא שבת.
אסור למקבל הפקס לקרוא אותו בשבת, לכן אם ברור למשלח שמקבל הפקס יקרא אותו בשבת, אל ישלח לו משום "לפני עור לא תתן מכשול".

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ד סעיף ד בשם הגר"ש אלישיב

תשובה נוספת:

כמו כן, יש להקל ולשלוח ביום שישי סמוך לשבת דואר אלקטרוני ליהודי שלא שומר מצוות, למרות שיש חשש שיקרא את המייל בשבת.

פוסק: הרב אברהם מיימון הלוי

ספר: דרך האתרים

מקור: פרק ג סעיף ה וראה שו"ת מנחת שלמה סימן לה סעיף מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה