חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מצות משלוח מנות הנה דוקא על ידי שליח?

תשובה:

אומנם נאמר "ומשלוח מנות", אבל אין צריך להקפיד על כך ויכול למסור בעצמו את משלוח המנות.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות

מקור: פורים, סימן תרצה עמוד קסה בשם הגרש"ז אוירבאך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה