חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנות שליח לבדיקת ושריפת חמץ?

תשובה:

מותר למנות שליח לבדיקת חמץ בליל י"ד ושריפת חמץ ביום י"ד, אולם את ביטול החמץ חייב לעשות בעל הבית בעצמו גם אם לא נוכח במקום. בדיעבד אפשר לעשות שליח גם לביטול חמץ.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ה סעיף ד וראה שו"ע תלד ס"ד ומשנה ברורה ס"ק טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה