חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנות שליח לביטול חמץ?

תשובה:

את ביטול החמץ חייב לעשות בעל הבית בעצמו גם אם לא נוכח במקום. בדיעבד אפשר לעשות שליח גם לביטול חמץ.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: פסח פרק ה סעיף ד וראה שו"ע תלד ס"ד ומשנה ברורה ס"ק טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה