חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם לעבוד כשליח בחנות לא כשרה?

תשובה:

בשעת הדחק, כשאין לו בינתיים עבודה אחרת לפרנסתו, יהיה מותר לו לעבוד (כשליח) בינתיים  במקום המוכר מאכל לא כשר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן רצג בשם הגראי"ל שטינמן והרב מנדל שפרן, והרב שמאי גרוס ועוד

תשובה נוספת:

אסור לאדם לעבוד כשליח בחנות לא כשרה, ועליו לעזוב את עבודתו לאלתר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן רצג בשם הרב חיים קניבסקי, הרב נסים קרליץ והרב יצחק זילברשטיין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה