חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן לרשום את שם אביו על צ'ק?

תשובה:

בשולחן ערוך מבואר שלא יקרא לאביו בשמו לא בחיו ולא לאחר מותו. ויש הסוברים שכתיבה אינה דומה לאמירה בעל פה.
ראוי להחמיר גם בכתיבת צ'ק, מכתב וכו' אלא אם יקדים לכתוב תואר כבוד לפני שם אביו, לדוגמא את המילים...הרב...או אבי מורי.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן רד וראה שו"ת דברי חיים ח"ב בהשמטות סימן מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה