חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בתפילה על החולה אפשר להזכיר את הכינוי שבו הוא נקרא וידוע, במקום שמו המקורי?

תשובה:

בתפילה על חולה יש להזכיר את שמו ושם אמו. אולם אם שמו המקורי נשתכח לגמרי ואין משתמשים בו כלל יזכירו את הכינוי שלו, ובתנאי שהכינוי הוא קיצור של שמו המקורי ולא כינוי אחר לגמרי.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק שמיני, סעיף יח' והערה כג

תשובה נוספת:

ואם לא יודע את שם אמו  יזכיר שם אביו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קטז סעיף ח

תשובה נוספת:

על מנת למנוע טרחא דיציבורא, הגבאי יגיד את נוסח תפילת מי שברך לחולה, והמתפללים יזכירו את כל אחד את שם החולה שלו.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ראשון, תפילה עמוד 76

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה