חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יקרא לחברו ששמו כשם אביו?

תשובה:

כאשר שם חברו כשם אביו יכול לקרוא לחבר בצירוף שם המשפחה.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן רה וראה בן יכבד אב עמוד צא

תשובה נוספת:

כשמתפלל לרפואת הוריו יזכיר "אבי" לפני שמו, אבי פלוני בן פלוני ולא יזכיר שמו בלבד.
ואם הבן משמש גבאי בבית הכנסת ורוצה להעלות את אביו לתורה יגיד יעמוד..אבי מורי וכו'.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק ח' סעיפים ח- ט

תשובה נוספת:

אם שם חברו כשם אביו (או אמו), אז כאשר קורא לחברו ליד אביו יחמיר ויקרא לו בכינוי או בשינוי. בני אשכנז נוהגים להקל לקרוא לאחרים בשמם שלא בפני אביו, בין אם שמו שם פלא (שלא מצוי) ובין בשם מצוי. אולם בפני אביו אין להקל לקרוא לאחרים ששמם כשם אביו.
דין זה נוהג גם לגבי הזכרת שם אמו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: כיבוד אב ואם פרק ה סעיף ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה