חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתחתן עם אשה ששמה כשם אמו, או ששם אביה כשמו?

תשובה:

אם רואה שהזיווג מאוד מתאים מבחינת מידות טובות, יראת שמים ונושאים אחרים, אזי יוסיף החתן  שם על שמו הנוכחי ויוחזק בשמו החדש שלושים יום ואז יוכל להתחתן איתה. וכן אם שם הכלה כשם חמותה, אז תוסיף הכלה שם על שמה, כגון אם  שמה "שרה" תוסיף שם ויקרא שמה מעתה (לדוגמא) לאה שרה. טוב לקבל גם ברכה מגדול בתורה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן קטז סעיף לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה