חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם "משנכנס אדר מרבים בשמחה" חל גם באדר א' בשנה מעוברת?

תשובה:

מתחילים להרבות קצת בשמחה כבר באדר א.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק יד סעיף יג וראה מקראי קודש פורים פרק ב אות א בשם הרב נבנצל

תשובה נוספת:

"משנכנס אדר מרבין בשמחה " הכוונה לאדר שני.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק א סימן רכא

תשובה נוספת:

יש המרבים בשמחה גם באדר ראשון.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק י סימן קה, והרבה פוסקים שרק באדר שני

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה