חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשמח ולרקוד עם הכלה באמצעות מטפחת וכו'?

תשובה:

מנהג שמחה טאנץ ידוע בחצרות חסידים, כאשר הרב, האדמו"ר וכו' רוקדים עם הכלה באמצעות מטפחת, בד, חבל וכו' כאשר כל צד מחזיק צד אחד של הנ"ל.

מכל מקום במנהגי ספרד אין נוהגים מנהג זה.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: אוצר דינים לאשה

מקור: סימן לז סעיף כט

תשובה נוספת:

יש מקומות שנהגו גדולי ישראל להקל בדבר ולרקוד לפני הכלה ריקוד של מצוה, באמצעות מטפחת וכו' כשהכלה אוחזת בקצה האחד והאיש הרוקד בקצה השני. במקום שלא נהגו כך אין לנהוג.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: פרק יג סעיף כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה