חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל רשאי להשתתף בשמחת בית השואבה?

תשובה:

אבל יב' חודש רשאי להשתתף בשמחת בית השואבה באמירת שירי המעלות אבל לא בריקודם.

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: פרק כט סעיף ח וראה גשר החיים פרק כג ג-ז

תשובה נוספת:

מותר לאבל להשתתף בשמחת בית השואבה שמתקיים בבת הכנסת שלו, אבל לא ללכת לבית כנסת אחר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק כז סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה