חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן יש לשמור את הכתובה לאחר הנישואין?

תשובה:

נהגו להפקיד את הכתובה בידי אחד מקרובי הכלה, ונהגו לתת לאם הכלה.
הסיבה לכך היא מפני החשש שאם תמצא הכתובה בידי הבעל הרי שמא יקרע אותה במקרה ואשתו תקניט אותו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: ילקוט יוסף "שובע שמחות", חופה וקידושין, חלק א פרק ט. וראה גם שו"ת הרשב"ש סימן שכ

תשובה נוספת:

ראוי שתיהיה הכתובה אצל האשה במקום ששמה את חפציה האישיים. ואם יש לה אמון מוחלט בבעלה שינהג איתה ביושר אם חלילה יצטרכו להתגרש הרי אז תוכל להפקיד את הכתובה אצלו.
יש הנוהגים לשמור את הכתובה אצל אם הכלה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אבן העזר חלק ג סימן כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה