חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזה שמן אסור מדין קטניות ואיזה מותר?

תשובה:

הערה מקדימה: האגרות משה (או"ח, ג, סג) סובר לענין קטניות שרק מין שידוע שהיה בתקופת הגזירה נאסרו והנם בכלל האיסור ולא מה שנתחדש אחר כך.
  פירוט השמנים:
שמן קנולה(לפתית). (רבים נהגו להחמיר, והרוצה להקל רשאי)
שמן סויה (רבים נהגו להחמיר והרוצה להקל רשאי)
שמן לציטין המופק מליפתית, (ויש שהחמירו בזה )
שמן כותנה (המנהג הרווח להקל)
שמן בוטנים, נהגו בליטא לאוכלו וכן באג"מ או"ח ג' סג 
שמן חריע (ראה הערה) 

הערת מנהל האתר:
שמן חריע (הורה לי הרב שלמה מן ההר זצ"ל שמותר) , בענין בחירת השימוש בשמן יברר כל אחד מנהג אבותיו. כמה מגדולי הפוסקים סבורים שמנהג איסור קטניות לא חל על שמני קטניות, למרות שבפועל נהגו רבים להחמיר.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, מנהג קטניות סעיף ו' (ראה גם הערות 5-7)

תשובה נוספת:

שמן פשתן  וכן שמן כותנה מותרים בפסח כיון שאינם מיוצרים מקטניות.
כמו כן יש שהתירו שמן בוטנים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ג סימנים קלח- קלט וראה שרידי אש ב' לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה