חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מעלה בלתת שמן שידלוק יותר מחצי שעה?

תשובה:

אין למעשה מצווה שידלוק הנר מעבר לחצי שעה.

פוסק: הרב בצלאל שטרן

ספר: שו"ת בצל החכמה

מקור: חלק ד סימן נז אות ט, סימן נט אות א ראה בשם מגן אברהם (תערב, סק"ג) ומנ"ב סק"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה