חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להדליק חנוכיה בשמן הראוי לאכילה?

תשובה:

אומנם יש עניין להדליק בשמן הדומה לזה שהיה בבית המקדש שגם היה ראוי לאכילה, אבל למעשה מותר להדליק בכל סוגי השמנים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"ג עמוד ק בשפ הרי"ש אלישיב וראה שם בשם הגר"נ קרליץ שלכתתחילה אפשר בשמן למאור

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה