חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש הידור בהדלקה בשמן מוקשה?

תשובה:

שמן מוקשה דינו כשמן זית למצוות חנוכה, אך אינו שווה לגמרי לשמן שהיה בבית המקדש, מכל מקום שמן מוקשה גם נחשב שמקיים את המצווה בהידור.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"ג עמוד קג בשם הגרי"ש הלוי ואזנר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה