חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת בשמפו וסבון נוזלי?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת בשמפו ובסבון נוזלי.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: או"ח סימן פג וראה יביע אומר או"ח ח"ד סימנים כז-כח וחזון עובדיה שבת ח"ד עמוד קטע

תשובה נוספת:

מצד הדין מותר  לספרדי לרחוץ ידיו בשבת בסבון ואין זה משום ממחק או מוליד, אולם המחמיר תבוא עליו ברכה. אולם מותר לרחוץ בסבון נוזלי. אשכנזים  נוהגים איסור בסבון אלא אם יש צורך הכרחי, כגון: רופא המטפל בחולה מותר לו בשבת לרחוץ ידיו בסבון.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חלק ד הלכות דש סעיף כג וכן חלק ג עמוד מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה