חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להדליק נר שמש כאשר התאורה דולקת בחדר?

תשובה:

מעיקר הדין כאשר החשמל דולק אז אין צורך בשמש, אם כי לפעמים החשמל נכבה ולכן טוב שידליק שמש.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרעג עמוד קי, בשם הגרש"ז אוירבאך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה