חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום של קריאת יום טוב?

תשובה:

ביום טוב  אין חיוב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים ג' סימן מ. וכן פסק ב"אור לציון" בפרק יח

תשובה נוספת:

יש מהאשכנזים שנוהגים לקרוא גם את הקריאה של יום טוב, אולם אין למנהג זה סמך ומקור כמו שיש לשבת.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: קול אליהו - שבת

מקור: חלק א פרק ח שאלה יב

תשובה נוספת:

אין דין "שנים מקרא ואחד תרגום "ביום טוב (שולחן ערוך, סימן רפה' סעיף ז, ועיין שם בכף החיים  ס"ק לא', דבכל מקום שקוראין מה שכבר קראו בסדר הפרשיות, אין צריך לחזור ולקרוא).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מב' סעיף ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה