חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לעלות לתורה שני אחים זה אחר זה?

תשובה:

שני אחים לא יעלו לתורה זה אחר זה אפילו אם אחד יעלה למפטיר אלא אם כן יעלה למפטיר בספר תורה אחר. הוא הדין בעליית בן אחר אב.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלךק ד' סימן מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה