חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לשאת על ידו שעון אלקטרוני?

תשובה:

מותר לענוד בשבת שעון אלקטרוני שיש בו נורה הנדלקת על ידי לחיצת כפתור, ואין לחוש שמא ישכח וילחץ על הכפתור להדליק אור, ומי שרוצה להחמיר על עצמו יחמיר. אף שמותר לשאת בשבת שעון יד המופעל על ידי בטריה, מכל מקום הדבר ברור שאסור ללחוץ בלילה על הכפתור בכדי לראות את השעה.
שעון יד שהתקלקל אין לעונדו בשבת כיון שיש בו דין מוקצה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שי סעיפים קפא-קפד

תשובה נוספת:

מותר בשבת לשאת על ידו שעון אלקטרוני. אולם מאחר ורגיל ביום חול להשתמש בכפתורים, הרי בשבת צריך  למצוא דרך שהשעון יהיה לו איזה סוגר או איזה ניר דבק /פלסתר וכו' שיהא לו לתזכורת שלא להפעיל את אחד מכפתורי השעון בשבת.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן לח וכן סימן לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה