חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לענוד שעון יד שהתקלקל?

תשובה:

אדם הרוצה מסיבוה כל שהיא  להמשיך לענוד שעון יד שהתקלקל אסור לו כיון שיש בו דין מוקצה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שי סעיף קפג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה