חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמלמד בשבת שעור פרטי בתורה, בר מצוהוכו', רשאי לקבל שכר עבור עבודתו בשבת?

תשובה:

מורה המלמד בשבת שעור פרטי בתורה, טעמי המקרא, בר מצוה, וכו', רשאי לקבל שכר עבור עבודתו בשבת.
והמחמיר ללמדו גם ביום חול בכדי להבליע את שכר שבת תבוא עליו ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן שו סעיפים כ- כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה