חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ניתן להכין תה בשבת עם שקית תה?

תשובה:

יש להחמיר שלא ליתן שקית תה או עלי תה שאינם מבושלים לתוך כוס מים חמים שהיד סולדת בהם אף שהוא כלי שני אלא יתן את השקית תה לתוך כוס שהוא כלי שלישי.
מותר לערות מים חמים מכלי שני על כוס שמונח בתוכו שקית תה. 

שקית תה שעירה עליה מערב שבת מים רותחים מכלי ראשון, ורוצים בשבת לחזור ולהניחה בכוס ריקן ולערות עליה מים רותחים מכלי ראשון, ניתן להקל לעשות זאת אף אם עלי התה עדין לחים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שיז/ סעיף מב - מג

תשובה נוספת:

אין ליתן שקית תה במים שהיד סולדת בהם, אפילו אם המים נמצאים בכוס שהיא כוס שלישי.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק א סעיף מג ובהערה קז, ובאגרות משה חלק ד סימן עד ס"ק טו כתב שמקילים בעלי תה בכוס שלישי.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה