חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשחיל שרוך במקום המיועד לו במעיל?

תשובה:

שרוך המושחל במעיל שיצא ממקומו אין להחזירו בשבת (שמא יקשור).

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ח סעיף סה - ואם זה בטורח יש בו משום מתקן כלי

תשובה נוספת:

 לגבי שרוך של נעלים שנקרע בשבת, מותר יהיה להשחיל חלק ממנו בנעל ובתנאי שההשחלה נעשית בנקל. מאידך, שרוך שעדין לא היה בנעל זו, יהיה מותר להשחילו אם הוא בצבע שונה מצבע הנעל כיוון שבודאי יוציאו מהנעל אחרי שבת.
מותר להשחיל שרוך חדש בנעל, אם ישחיל אותו בנקל באופן משונה, כגון בנקבים העליונים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיף סד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה