חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשחיל שרוך בנעל?

תשובה:

שרוך שנקרע מותר להשחיל חלק ממנו בנעל ובתנאי שהשחלה נעשית בנקל. מאידך, שרוך שעדין לא היה בנעל זו יהיה מותר להשחילו אם הוא בצבע שונה מצבע הנעל שבודאי יוציאו מהנעל בהמשך.
מותר להשחיל שרוך חדש אם ישחיל אותו בנקל באופן משונה, כגון בנקבים העליונים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיף סד

תשובה נוספת:

אם החזרת השרוך נעשית בנקל ללא טירחה אז יהיה מותר להחזירו בשבת. וכן שרוך שנקרע מותר להחזיר חלק מהשרוך לצורך השימוש בנעל.
מאידך, אין להחזיר שרוך לנעל חדש או שישחיל את השרוך בנקבים העליונים.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק א פרק ח סעיפים סג - סד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה