חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשרוק בשבת?

תשובה:

מותר בשבת לשרוק בפה, גם בדרך שיר.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק כח סעיף לז

תשובה נוספת:

אין איסור לשרוק בשבת על מנת לקרוא לחברו, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת חלק ה עמוד ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה