חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני מוצאי יום כיפור לענין שתייה והבדלה?

תשובה:

מותר למי שצמא מאוד, לשתות מים במוצאי יום כפור אפילו אם עדין לא התפלל ערבית, כמובן  שאין לאכול ללא הבדלה. לגבי נר הבדלה  - אם אין לו נר שהיה דולק מערב יום כיפור אין לברך ברכה
"בורא מאורי האש", אם חל מוצאי יום כיפור במוצאי שבת ואין לו נר ששבת מערב יום כיפור ולא יכול להשיג זאת, אזי  יברך על נר שהודלק במוצאי  שבת ויום כיפור.
חלק מבני עדות המזרח לא מברכים על  בשמים בהבדלה במוצאי יום כיפור גם אם חל
מוצאי יום כיפור במוצאי שבת. מכל מקום, טוב שאחרי ההבדלה יביאו לפניו בשמים ויברך
עליהם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרכד סעיפים ה-ח וכן חזון עובדיה על הימים הנוראים עמוד שפג - שפד וכן שו"ת יחוה דעת ח"א סימן סג'

תשובה נוספת:

אם אין לו נר אחר בסביבתו הקרובה יכול להבדיל על נורה חשמלית  שדלקה ביום כיפור או שהודלקה על ידי שעון שבת וזאת בתנאי שמדובר בנורת ליבון ולא נורה פלורסנטית.(הרב יעקב אריאל)

מי שצמא מאוד מותר לו לשתות מים לפני שיבדיל על הכוס, אולם לאחר שיבדיל באמירת
"אתה חוננתנו" בתפילת ערבית או באמירת "ברוך המבדיל בין קודש
לחול" (הליכות שלמה, מועדים, פרק ה' סעיף כג' הרב שלמה זלמן אויערבאך)

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: סימן פה וראה הליכות שלמה מועדים, פרק ה' סעיף כג הרב שלמה זלמן אויערבאך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה