חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשתות קפה, מיץ וכו' לאחר סיום הסדר?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים מותר לשתות קפה או מיץ לאחר סיום הסדר, אולם טוב להחמיר ולשתות רק מים.
אולם אם רוצה להמשיך לעסוק בלימוד בהלכות הפסח ויציאת מצרים אזי שבודאי מותר לכתחילה לשתות קפה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק טז סעיף לז

תשובה נוספת:

מותר לשתות מים ושאר משקים שלא משכרים לאחר אכילת אפיקומן, וכן מי שיושב ועוסק לאחר הסדר בעניני סיפור יציאת מצרים בהלכות פסח ומרגיש צורך לשתות אזי יהיה רשאי לשתות תה או קפה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תעז סעיף יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה