חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשתות קפה, מיץ וכו' לאחר סיום הסדר?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים מותר לשתות קפה או מיץ לאחר סיום הסדר, אולם טוב להחמיר ולשתות רק מים.
אולם אם רוצה להמשיך לעסוק בלימוד בהלכות הפסח ויציאת מצרים אזי שבודאי מותר לכתחילה לשתות קפה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק טז סעיף לז

תשובה נוספת:

מותר לשתות קפה או תה אחר האפיקומן וכל שכן שמותר לאחר הסדר.

פוסק: הרב עובדיה יוסף - בעריכת הרב רפאל. ח יפרגאן

ספר: קצוש"ע הרב מרן עובדיה יוסף

מקור: חלק א סימן תכט-תצד עמוד תרד

תשובה נוספת:

מותר לשתות אחרי אכילת אפיקומן תה, מי תפוחים  או מים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פסח פרק ס סעיף צג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה