חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה לשתות לאחר שהדליקה נרות שבת?

תשובה:

אשה אשר קיבלה שבת בהדלקת נרות, אסור לה לשתות ולאכול עד שתשמע קידוש.
בת שאינה מדליקה נרות שבת, צריכה לקבל עליה תוספת שבת באמירת "בואי כלה שבת המלכה", ומאותו רגע אסור לה לאכול ולשתות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פרק כב סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה