חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנשים לשתות קפה ולאכול עוגה לאחר שהדליקו נרות שבת?

תשובה:

מאחר והדלקת נרות שבת מהווה עבור הנשים קבלת שבת, לכן תוכלנה לשתות ולאכול עוגה רק אם  תעשה האשה קידוש לעצמה ולשם כך לא חייבת לחכות לחשיכה, אלא שעליה להקפיד לאכול כזית מזונות לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה.

פוסק: הרב יעקב. מ. הלוי פיגנבוים

ספר: אלה חמדה שו"ת

מקור: חלק א' סעיף נ וראה שו"ע רעב' ב, ומ"ב ס"ק יא וכן סימן רעג' א ומ"ב ס"ק כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה