חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנשים לשתות קפה ולאכול עוגה לאחר שהדליקו נרות שבת?

תשובה:

מאחר והדלקת נרות שבת מהווה עבור הנשים קבלת שבת, לכן תוכלנה לשתות ולאכול עוגה רק אם  תעשה האשה קידוש לעצמה ולשם כך לא חייבת לחכות לחשיכה, אלא שעליה להקפיד לאכול כזית מזונות לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה.

פוסק: הרב יעקב. מ. הלוי פיגנבוים

ספר: אלה חמדה שו"ת

מקור: חלק א' סעיף נ וראה שו"ע רעב' ב, ומ"ב ס"ק יא וכן סימן רעג' א ומ"ב ס"ק כא

תשובה נוספת:

אשה אשר קיבלה שבת בהדלקת נרות, אסור לה לשתות ולאכול עד שתשמע קידוש.
בת שאינה מדליקה נרות שבת, צריכה לקבל עליה תוספת שבת באמירת "בואי כלה שבת המלכה", ומאותו רגע אסור לה לאכול ולשתות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פרק כב סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה