חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם שהקיא או שיצא דם משיניו לשתות מים ביום כיפור?

תשובה:

אסור לרחוץ את הפה במים ביום כיפור. מי שהקיא ונשאר טעם מאוס בפיו והוא מצטער ממנו הרבה, אפשר להקל להדיח פיו במי שטיפה, ואם אין לו מי שטיפה ידיח במים באופן שפוגם טעם המים על ידי דבר מר, ואם גם זה אי אפשר, אפשר להקל להדיח פיו אפילו במים ממש ובתנאי שיזהר מאד לכוף ראשו למטה שלא ילך לתוך גרונו ולא יבלע אפילו משהו. וכל זה הוא במי שהקיא ונשאר טעם מאוס וצערו מרובה, אבל מי שנטף דם משיניו אין להקל כלל להדיח פיו במים, אלא יקנח במגבת וכו', ואם גם בזה עדיין מצטער יכול להקל להדיח פיו במי שטיפה שאינם ראויים לשתייה.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד תנב, סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה