חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי ששומע בשבת קידוש מאחר חייב לשתות מהיין?

תשובה:

מי ששומע בשבת קידוש מאחר אינו חייב לשתות מהיין, אולם מצווה מן המובחר לעשות כן. אבל די בטעימה בלבד.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן קמה וראה שו"ע או"ח סימן רעא סעיף יד

תשובה נוספת:

המקדש צריך לשתות לפחות מלוא לוגמיו. מצוה מן המובחר שהשומעים שיצאו ידי חובה יטעמו מכוס יין המקדש. ואם הכוס אינה גדולה כל כך, לאחר שישתה מלוא לוגמיו, ימזוג לכוסותיהם של המסובים. ואם המסובים רבים ואין בכוס כדי שכולם יטעמו יוסיף המקדש יין על הנשאר בכוס אחר ששתה מלוא לוגמיו. המסובים יכוונו לצאת בברכת "הגפן" של המקדש כדי שלא יצטרכו לברך על היין, אבל גם מי שמברך לעצמו יש לו על מי לסמוך.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מח סעיפים י- יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה